Du kan søke i denne oversikten ved å trykke Ctrl+f, og skrive inn søkeordet i tekstboksen

 

1995:2

Åstrøm, Paul, Östen Sjöstrand och antiken (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, Pocket-book 131). Jonsered 1995. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Demandt, Alexander: Antike Staatsformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt. Akademie Verlag, Berlin 1995. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Zahle, Jan, Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen og Lise Hannestad (red.): Ideal og virkelighed. Mennesket i kunsten fra Alexander den Store til dronning Kleopatra. Aarhus Universitetsforlag, Århus 1995. (Anmeldt av Siri Sande)

 

Andersen, Øivind: I retorikkens hage. Universitetsforlaget, Oslo 1995. (Anmeldt av Thore Roksvold)

 

Legender frå mellomalderen. Soger om heilage kvinner og menn, omsett frå norrønt av Else Mundal. Det norske samlaget, Oslo 1995. (Anmeldt av Helge Nordahl)

 

1996:1

Chadwick, John: Løsningen av Linear B (Oversatt av Kåre A. Lie). Pax Forlag, Oslo 1995. (Anmeldt av Nils Berg)

 

Leivestad, Ragnar: Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg. ved Bjørn Helge Sandvei). Universitetsforlaget, Oslo 1996. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Bloch, R. Howard: God’s Plagarist: Being an Account of the Fabulous Industry and Irregular Commerce of the Abbé Migne. The Univ. of Chicago Press, Chicago & London 1994. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Andersen, Øivind, og Thomas Hägg (red.): I skyggen av Akropolis Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, Bind 5, Bergen 1994. (Anmeldt av Knut Erik Tranøy)

 

1996:2

Schreiner, Johan Henrik og Knut Ødegård (red.): To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. Oslo 1996. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

Roggen, Vibeke, Rolf Hesse og Gudrun Haastrup: OMNIBUS I (Tekstbok, Arbeidsbok, Oversettelse og Lyttekassett). Aschehoug 1996. (Anmeldt av Tone Steen)

 

1997:1

Caullus: Samlede dikt (Gjendiktet av Johann Grip og Henning Hagerup). Tiden, Oslo 1996. (Anmeldt av Jon Marius Haarberg)

 

Østby, Erik, Tone Skedsmo og Glenny Alfsen (red.): I H.P. L’Oranges fotspor. Forskning ved Det norske instituttet i Roma. Messel Forlag 1996. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Beard, Mary, and John Henderson: Classics. A Very Short Introduction. Oxford University Press 1995. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

Helleberg, Maria: Tavs Frihed, Romerske kvinder. Dansk Gyldendal 1996. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

1997:2

Vegetti, Mario (red.): Nytt lys på antikkens kultur (Oversatt av Elling Valen). Cappelens upopulære skrifter. Cappelen akademisk forlag, Oslo 1997. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Rindal, Magnus (red.): Selja – heilag stad i 1000 år. Universitetsforlaget, Oslo 1997. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Balling, Jakob (red.): De unge skal se syner (Perpetuamartyriet oversatt og kommenteret af Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup og Torben Bramming, Bibel og historie 22). Aarhus universitetsforlag 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1998:1

Davis, Lindsey: The Silver Pigs m.fl. (Bokserien om Didius Falco). 1988 (Anmeldt av Gunn Haaland i artikkelen Indagationes Romanae. Se for øvrig Mathilde Skoies artikkel Elementeært min kjære Cicero i KF 2001:2 om Steven Saylors bøker, og omtalen av Robert Harris’ Pompeii i KF 2005:2)

 

Burkert, Walter: Oldtidens mysteriekulter – Carl Newell Jackson-forelesninger (Oversatt av Kåre A. Lie). Pax Forlag A/S, Oslo 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Valéry, Paul: Charmes – Magiske sanger (Gjendiktet av Per Christensen d.e.). Presses universitaires de Caen, Caen 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1998:2

Schreiner, Johan Henrik: Hellanikos, Thukydides and the Era of Kimon. Aarhus University Press, 1997. (Anmeldt av Tullia Linders)

 

Christensen, Bent og Tortzen, Chr. Gorm: Ars minor. Latinsk grammatik for begyndere. København 1998. (Anmeldt av Tor Ivar Østmo)

 

Christensen, Bent og Tortzen, Chr. Gorm: Ars maior. Latinsk grammatik. København 1998. (Anmeldt av Tor Ivar Østmo)

 

1999:1

Meyer, Jørgen Christian (med T. Bekker-Nielsen og I. Brandvik Mæhle): Antikkens historie: Høvdingedømme, bystat, imperium (Oversatt av Bjørn Alex Herrman). Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1998. (Anmeldt av Jon W. Iddeng i artikkelen Fra big-men til stort imperium – En omtale av J.C. Meyers nye Antikkens historie)

 

Hansen, Mogens H: Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modern Equivalent (Acts of the Copenhagen Polis Centre Vol. V / Historisk-filosofiske Meddelelser 76. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab). Copenhagen 1998. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Lukrets: Om verdens natur (På dansk ved Ellen A. og Eirik H. Madsen). Farum 1998. (Anmeldt av Knut Kleve)

 

Xenophon: En persisk furstes uppfostran (Översätting med innledning och kommentarer av Lars Nyberg). Paul Åströms förlag, Jonsered 1998. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1999:2

Linders, Tullia: Vem är vem i antikens Grekland. Människor och gudar under tusen år fram till Kristi födelse. Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm 1995. (Anmeldt av Johan Henrik Schreiner)

 

Linders, Tullia: Vem är vem i Romarriket. Människor och gudar. Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm 1998. (Anmeldt av Johan Henrik Schreiner)

 

[Cicero]: Retorikk til Herennius (Oversat af Søren Hindsholm). København (Gyldendal) 1998. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Hellemo, Geir: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Pax Forlag, Oslo 1999. (Anmeldt av Henning Laugerud)

 

2000:1

Bliksrud, Liv: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

2000:2

Qviller, Bjørn: Romersk politisk kultur og sosiologisk historie. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1999. (Anmeldt av Per-Bjarne Ravnå)

 

Venantius Fortunatus: Valda dikter : Carmina selecta (översettning med inledning och kommentarer av Sven Å. Blomgren). Jonsered, Paul Åströms förlag 2000. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Iddeng Jon W. (red.): Ad Fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Norsk Klassisk Forbund: Klassisk skriftserie 1, Oslo 2000. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Talbert, Richard J.A.: Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton 2000. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

2001:1

Cicero, Marcus Tullius: Vom Wesen der Götter (Lateinisch-deutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Olof Gigon und Laila Straume-Zimmermann). Sammlung Tusculum, Artemis & Winkler Verlag, Zürich/Düsseldorf 1996. (Anmeldt av Knut Kleve)

 

Veni vidi. Latin for dagliglivet. Pantagruel Forlag AS, Oslo 2000. (Anmeldt av Vibeke Roggen)

 

Hippokrates: Om legekunsten (Oversatt av Eirik Welo, med et innledende essay av Trond Berg Eriksen). Den norske Bokklubbens kulturbibliotek, Oslo 2000. (Anmeldt av Jan Helge Solbakk)

 

2001:2

Saylor, Steven: ROMA SUB ROSA-serien - Romerblod og Sendebud fra Nemesis m.fl. Cappelen 2000 og 2001. (Anmeldt av Mathilde Skoie i artikkelen Elementeært min kjære Cicero. Se for øvrig Gunn Haalands artikkel i KF 1998:1 Indagationes Romanae om Lindsey Davis’ bøker og Mathilde Skoies omtale av Robert Harris’ Pompeii i KF 2005:2)

 

2002:1

Hauken, Tor: Lógos attikós: lærebok i gresk. Fagbokforlaget, Bergen 2001. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

Ovid: Heroides – Heltinnebrev (Gjendiktet og med innledning og kommentarer av Thea Selliaas Thorsen). Oslo: Gyldendal 2001. (Anmeldt av Jon Marius Haarberg)

 

2002:2

Horats: Odar av Horats. Føreord, utval og gjendiktning ved Johannes Gjerdåker. Det norske Samlaget, Oslo 2001. (Anmeldt av Gjert Vestrheim) 2002:2

 

Pondus: Licetne interpellare? Composuit et pinxit Frode Øverli, in Latinum convertit Tor Ivar Østmoe. Oslo 2002. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

2003:1

Augustin: De civitate dei. Gudsstaten eller guds by (Innledning, utvalg og oversettelse ved Reidar Aasgaard). Pax Forlag A/S, Oslo 2002. (Anmeldt av Kari Elisabeth Børresen)

 

Josefus: Den jødiske krig (Oversatt fra gresk av Bente Lassen). H. Aschehougs forlag (Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo 2002. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Hauken, Tor: Lógos grammatikós. Gresk grammatikk. Fagbokforlaget, Bergen 2002 (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

Hauken, Tor: Lógoi hellenikoí. Greske fortellinger/Greske tekster. Fagbokforlaget, Bergen 2002. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

2003:2

Ovid: Amores – et kjærlighetseventyr (Gjendiktet av Thea Selliaas Thorsen). Gyldendal, Oslo 2002. (Anmeldt av Hilde Seiersted)

 

Sapfo (Gjendiktet av Svein Jarvoll). Gyldendal, Oslo 2003. (Anmeldt av Dag Haug)

 

2004:1

Iddeng, Jon W. (red.): Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen. Novus forlag, Oslo 2003. (Anmeldt av Thomas Hägg)

 

2004:2

Janson, Tore: Latin. Kulturen, historien, språket (Oversatt av Hilde Seiersted). Pax Forlag, 20xx. (Anmeldt av Tone Steen)

 

Hansen, Mogens Herman: Polis, den oldgræske bystatskultur (Studier fra Sprog- og Oltidsforskningen, nr. 342). Museum Tusculanums forlag, København 2004. (Anmeldt av Jon W. Iddeng)

 

2005:1

Schreiner, Johan Henrik: Two Battles and two Bills: Marathon and the Athenian Fleet. Monographs from the Norwegian institute at Athens Vol. 3, Oslo 2004. (Anmeldt av Hugo Montgomery, etterfulgt av ”En kommentar til Hugo Montgomerys bokmelding”, av Johan H. Schreiner)

 

2005:2

Kraggerud, Egil (red.): Johannes Nicolai: Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter. Universitetsforlaget, Oslo 2004. (Anmeldt av Henning Laugerud)

 

Harris, Robert: Pompeii (Norsk oversettelse av Monika Carlsen). Hutchinson, London 2004. (Anmeldt av Mathilde Skoie. Se for øvrig anmeldelser av bokseriene til Linsey Davis i KF 1998:1, og Steven Saylor og i KF 2001:2)

 

Plutark/Pseudo-Lukian: To antikke dialoger om kjærlighet og seksualitet (Oversatt fra gammelgresk med innledning og noter av Inge Tjøstheim). Thorleif Dahls kulturbibliotek, Aschehoug 2004. (Anmeldt av Øivind Andersen, med innledende ord om Thorleif Dahls kulturbibliotek)

 

2006:1

Quintilianus, Marcus Fabius: Institutio oratoria. Opplæring av talaren I-III (Omsetjing og innleiing ved Hermund Slaattelid. Forord ved Georg Johannesen). Det Norske Samlaget, Oslo 2004. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Tortzen, Chr. Gorm: Antikk mytologi. Oversatt av Arve Torkelsen. Frifant forlag 2005. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Ovid: Ovids Eskapader (Amores) på Dansk af Otto Steen Due. Illustreret af Christian Lemmerz. Gyldendal, København 2005. + CD-ROM med Eskapader lest av Otto Steen Due (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Horats: Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendiktning ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)

 

Hägg, Tomas: Parthenope: Studies i Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. by Lars Boje Mortensen & Tormod Eide. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen 2004. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

2006:2

Sundberg, Ove Kr.: Pythagoras og de tonende tall. Solum 2002. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)

 

Børtnes, Jostein, og Tomas Hägg (eds.): Gregory of Nazianzus. Images and Reflections. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen 2006. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Rosenqvist, Jan Otto: Bysantinsk litteratur från 500-talet till Konstantinopels fall 1453. Norma bokförlag, Malmö 2003. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Rosenqvist, Jan Otto: Bysantinsk antologi. Texter från tusen år i svensk översettning. Norma bokförlag, Malmö 2005. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Five Essays on Icons. Swedish Research Institute in Istanbul, Papers I, Stockholm and Istanbul 2005. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Janson, Tore: Romarinnor och romare. Livet i antiken. Wahlström & Widstrand 2006. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

Lund, Allan A.: I seng med romerne. Køn og sex i det antikke Rom. Museum Tusculanums Forlag, København 2006. (Anmeldt av Jon W. Iddeng)

 

2007:1

Relihan, Joel C.: The Prisoner’s Philosophy. Life and Death in Boethius’ Consolation. University of Notre Dame Press 2007. (Anmeldt av Jon Haarberg)

 

Boethius: Consolation of Philosophy (over. Joel C. Relhian). Hackett 2001. (Anmeldt av Jon Haarberg)

 

Ravnå, Per Bjarne: Gresk og romersk politisk historie. Cappelen Akademisk Forlag 2006. (Anmeldt av A. Pio Pethon)

 

Goldsworthy, Adrian: Caesar (oversatt av Christian Rugstad). Gyldendal 2006. (Anmeldt av Tone Steen)

 

Nepos, Cornelius: Store personligheter (Oversatt fra latin av Per Pippin Aspaas). Aschehoug 2006. (Anmeldt av Johan H. Schreiner)

 

Kouremenos, T., G.M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou: The Derveni Papyrus. Firenze: Leo S. Olschki Editore 2006. (Anmeldt av Stian Sundell Torjussen) 

 

Harris, Robert: Imperium. Hutchinson 2006. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

2007:2

Cullhed, Anders: Kreousas skugga - Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur. Symposion 2006. (Anmeldt av Marek Thue Kretschmer)

 

Saylor, Steven: Roma: En historisk roman fra antikkens Roma (overs. Ann Kristin Hermundstad). Press forlag 2007. (Anmeldt av Jon Iddeng)

 

Hansen, Mogens Herman: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture. Columbia og London 2006. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)